NDLA Vg3 Romteknologi

Nettressursen Romteknologi inneholder fagressurser for fire av de fem felles programfag for Vg3 Romteknologi. Programfagene utfyller hverandre og ses i sammenheng. Nettressursen Romteknologi er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet og inngår i NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena.

Nettressursen omfatter de fire fagene

  • romteknologi og satellitteknikk
  • telemetri
  • romfysikk
  • fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer