EU Space Awareness

EU Space Awareness (EUSPACE) prosjektet har som målsetning å skape entusiasme for romfart og romvitenskap og å få opp interessen hos elever for en karriere innenfor området. NAROM står for koordinering av aktivitetene i de nordiske landene.

EUSPACE skal

  • Stimulere den neste generasjonen med romfartsforskere
  • Bidra til at barn skal utvikle en sans for å være del av et europeisk og globalt samfunn.
  • Bidra til bygge langfristige partnerskap mellom personer med forskjellige kulturell bakgrunn og fra forskjellige land innenfor og utenfor Europa.
  • Bidra til å bygge opp den vitenskapelige og teknologiske kapasiteten i utviklingsland.

spaceawe

Lærere som er interessert kan bidra ved å gjennomføre en elevundersøkelse i klasserommet (norsk meteriale) eller ved å gjennomføre en ressursanalyse (engelsk materiale).

Les mer om EU Space Awareness her. Du kan også følge de på Google PlusFacebook, Instagram og Twitter.


Space Awareness is funded by the European Commission’s Horizon 2020 Programme under grant agreement n° 638653.