Undervisningsressurser

  • Klasseromsaktiviteter
  • Fra lanseringen av Andøya Mission Control 9. juni 2016 på Andenes skole (Foto: Nordland Fylkeskommune)
  • Mission X
  • The Virtual Spaceship Aurora
  • Klasseromsressurser på esero.no

NAROM tilbyr ulike typer undervisningsressurser. Det omfatter både nettbaserte læringsressurser for grunnskole og videregående skole innen romrelaterte områder og eksempler på ulike typer måledata.