RESSURSBANK

By Lisa George pour Ultra-lab

Romekspedisjon 2.0

Romekspedisjonen 2.0 er et kurs for lærere. Les mer på det på denne siden. Du finner også læringspakker tilhørende dette kurset. Det er flere ulike moduler tilhørende dette kurset, for nedlasting her. Trykk her.

Fly a rocket!

Fly a Rocket! is an ESA educational program in collaboration with NAROM and the Norwegian Space Agency. The programme consists of three elements; initial distance learning and training, a student rocket campaign taking place at Andøya Space Center and NAROM, followed by a technical report.

Digitale bøker / digital books

Nettbaserte aktivitetshefter for grunnskolen og videregående skole innen teknologiske og romrelaterte områder.

Læringspakker/moduler fra enkelte kurs

Ebøker: fly a rocket precourse, the cansat book, sarepta content