Å ta riktige valg kan være svært utfordrende for mange elever, og mange mangler også innsikt i hvilke jobbmuligheter man har etter endt studier. Dette gjelder utdanningsvalg som elever både i ungdomsskole og videregående må ta for framtiden.

Vesterålen har mange spennende bedrifter som baserer sitt arbeid på teknologi og realfag, og ved å synligjøre disse tror vi terskelen for å velge fagene disse blir lavere for de unge. Derfor inviterer NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) og RKK (Regionalt kompetansekontor for Vesterålen og Lødingen) elever og lærere til spennende og inspirerende Teknologifestival hvor utvalgte bedrifter i regionen skal gi elevene innsikt i hvordan de bruker realfag og teknologi i sin arbeidshverdag.

Bedriftene som kommer til teknologifestivalen

BedriftHjemmeside
Reno Vest IKShttps://www.reno-vest.no
Nordlaks AShttps://www.nordlaks.no
Vesteraalens AShttps://vesteraalens.no
Deadline Mediahttps://deadlinemedia.no
Teknologi i Helsevesenethttps://www.sortland.kommune.no
Andøya Space Centerhttps://www.andoyaspace.no
Andøya Spaceporthttps://www.andoyaspaceport.no
Salt Lofoten AShttps://salt.nu

Teknologifestivalen arrangeres tirsdag den 12. november 2019 i Kulturfabrikken på Sortland, og hvor omtrent 900 deltakende elever fra hele regionen blir fordelt på to puljer i løpet av dagen.

Parallelt med programmet for elevene, tilbys det også workshop/kurs for lærerne (se påmelding under).

Påmelding til lærerworkshop

Teknologifestivalen er fulltegnet og alle kommuner og skoler har fått anledning til å forhåndspåmelde sine klasser. Festivalarmbånd sendes til skolene/klassene i løpet av oktober.

KODING OG VERDENSROMMET

Koding og verdensrommet – send din kode til verdensrommet. I denne workshopen vil du få en innføring i hvordan du kan bruke Astro Pi i undervisningen som programmeringsplattform. Les mer og meld deg på kurset:

ANDØYA MISSION CONTROL

Andøya Mission Control – A space mission without leaving the classroom. I denne workshopen vil det bli gitt informasjon om Andøya Mission Control og en demonstrasjon av oppdraget, slik at du som lærer kjenner godt til konseptet før elevene dine skal delta. Les mer og meld deg på kurset:

Praktisk informasjon

Teknologifestivalen finner sted på Kulturfabrikken på Sortland 12. november, 2019. På grunn av høyt antall påmeldte, vil det foregå i to puljer:

 • Pulje 1 – Oppmøte kl.09:00: Andøy og Sortland. Oppstart lærerkurs (Hermetikken og Møterom 3) og elevsesjon (Møysalen) kl.09:30 – 11:30
 • Pulje 2 – Oppmøte kl.12:00: Hadsel, Bø, Øksnes og Lødingen. Oppstart lærerkurs (Hermetikken og Møterom 3) og elevsesjon (Møysalen) kl.12:30 – 14:30

Det serveres lunsj til alle i pulje 1 kl.11:30, og til pulje 2 kl.12:00. På grunn av mange påmeldte må alle i pulje 1 være ute av Kulturfabrikken senest kl.12, og pulje 2 får ikke adgang før kl.12. Hver skole/kommune ordner selv med transport.

Arrangørene

NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) er samlokalisert med Andøya Space Center, og gjennomfører en rekke tiltak for å bidra i arbeidet med å øke rekrutteringen nasjonalt til realfagene og norsk romvirksomhet. Les mer om NAROM her: narom.no

RKK (Regionalt kurs og kompetansesenter) har som hovedoppgave å se til at kommunene får tilbud om etterutdanning for sine ansatte. Les mer om RR her: rkkv.no

Teknologifestivalen har også støtte fra SAMSKAP/Andøy kommune, Sparebanken 68 grader Nord, Nordland fylkeskommune og næringslivet i regionen.

Forarbeid til elevene

Som forberedelse til teknologifestivalen oppfordrer vi elevene til å utføre noen små oppgaver i klasserommet. Oppgavene passer fint som gruppearbeid, der gruppene får undersøke Vesterålen som teknologiregion litt nærmere, for senere diskusjon i klassen. I den siste oppgaven ønsker vi å få inn kreative bidrag for hvordan dere ser for dere teknologi i framtida.

Oppgaver til research og diskusjon:

 1. Hva betyr egentlig «teknologi«? Hva mener DERE det handler om?
 2. Finn noen eksempler på bedrifter i Vesterålen som bruker teknologi, og hvordan moderne teknologi  brukes der.
 3. Undersøk en av bedriftene som kommer til teknologifestivalen nærmere.  Prøv å finne ut av de ulike arbeidsoppgavene i denne bedriften. Hvordan tror dere ny teknologi vil/kan påvirke bedriften i framtiden?

Kreativ oppgave

 1. Om noen år, når dere skal begynne å jobbe, vil teknologien helt sikkert se veldig annerledes enn den gjør nå. Prøv å tenke dere hvordan denne framtiden kan se ut.
  • Lag et rollespill, nyhetsoppdatering, reklame, intervju eller annen sjanger der dere ser på hvordan teknologi brukes i framtiden. Her kan dere f.eks ta for dere en arbeidssituasjon i en bedrift der teknologi brukes.
  • Spill inn og send oss en 15 sekunders video. Videoen sendes til anitag@narom.no senest 7. november. Merk e-posten med Vesterålen teknologifestival – video for fremtiden.
  • De beste bidragene vil bli vist under teknologifestivalen!