Droneeksperiment med Teddynaut

Droneeksperiment med Teddynaut (NAROMs lille maskot) er en pilot for en forskningskonkurranse for barn og unge i hele Norge i samarbeid med NITO. Målet med dette prosjektet er å øke interessen for teknologi blant barn og unge, og la de ta del i en tradisjon som begynte for mer enn 2000 år siden, nemlig den vitenskapelige metoden.

OPPDRAGET: UTFØRE EKSPERIMENTER I ATMOSFÆREN

Lærere som ønsker å delta med klassen sin i denne konkurransen, må før de melder på en klasse delta først på et obligatorisk lærerkurs. Elevene skal gjennomføre et vitenskapelig forskningsoppdrag ved hjelp av Arduino kretskort og målesensorer som blir festet til Teddynauten de får tilsendt. Disse oppdragene har en fast struktur, som vitenskapsfolk over hele verden bruker:

Teori ➡️ Hypotese ➡️ Bekreftelse

På selve konkurransedagen skal teddynautene løftes opp i atmosfæren med en drone fra et trygt område. Elevene skal deretter evaluere resultatene av oppdraget, skrive en rapport som skal sendes inn til en jury bestående av folk fra NITO og NAROM. Premien er en tur til Andøya Space Center og besøkssenteret Spaceship Aurora våren 2020.

TIDSLINJE FOR KONKURRANSEN

27. september 2019

Innledende lærerkurs

NITO og NAROM holdt et innledende kurs for lærere på Norsk Teknisk museum

27. september 2019
3. oktober 2019

Skoler starter prosjektarbeidet

Skolene som er med får tilsendt fem teddynauter hver

3. oktober 2019
15. oktober 2019

Skolene får tilsendt Arduino-kit

15. oktober 2019
27. november 2019

Droneeksperimentet

NAROM reiser til Fornebu for å fly Teddynautene opp i luften og gjennomføre eksperimentene

27. november 2019
15. desember 2019

Rapportfrist for elevene

Frist for elevene å levere sin rapport fra eksperimentet de gjennomførte

15. desember 2019
24. januar 2020

Kåring av vinnerlaget

Nå skal det kåres et vinnerlag av konkurransen som får reise til åpningsfesten av nye Spaceship Aurora

24. januar 2020
Våren 2020

Åpningsfesten av nye Spaceship Aurora

Vinnerlaget deltar på åpningsfesten.

Våren 2020

HVEM STÅR BAK KONKURRANSEN?

NAROM er Nasjonalt senter for romrelatert opplæring. Vi har ansvar for opplæring og utdanning på det meste som har med romfart i Norge å gjøre. Mye av opplæringen skjer ved Andøya Space Center som ligger på 69 grader nord, rett under nordlysovalen. Det er mye nordlysforskning som skjer der, både med ballonger, raketter, ubemannede fly- eller droner- og instrumenter på bakken. NAROM underviser hvert år flere tusen elever, studenter og lærere i romfart og romteknologi, inkludert en egen videregående linje rettet mot romteknologi, på Andøya Videregående skole. Les mer på narom.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 90 000 medlemmer. NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon) finnes over hele landet med 20 avdelinger, og er representert på 1900 arbeidsplasser. NITO ble stiftet i 1936, og er en partipolitisk uavhengig og frittstående fagorganisasjon. Les mer på www.nito.no

MEDIEKONTAKTER:

  • Ørjan Vøllestad, Kommunikasjonsrådgiver for NAROM, T: +47 76 14 46 55, M: +47 484 46 394, E: orjan@narom.no
  • Bjarne Krogstad, Kommunikasjonsrådgiver for NITO, T: +47 22 05 35 00, M: +47 467 83 916, E: bjarne.krogstad@nito.no

For andre henvendelser angående konkurransen, send en epost til post@teddynaut.no