Første talentcamp på Andøya Space Center

Regjeringens realfagsstrategi sier at: «Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag.» Et av tiltakene som er vedtatt er å: «Prøve ut en modell der enkelte vitensentre er ressurssenter for høyt presterende elever.» Dette har resultert i opprettelsen av talentsentre ved fire vitensentre i landet.