5. trinn på Lilleby skole skal sende meldinger til den internasjonale romstasjonen

Lilleby skole er med på Astro Pi «Mission Zero» for de minste, hvor elevene skal programmere og sende et budskap til en datamaskin ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS). Fristen for å delta er 26. november.

 

Ta verdensrommet inn i klasserommet

Er du lærer i grunn- eller videregående skole og på leting etter spennende undervisningsøvelser til klasserommet? Gjennom Nordic ESERO er det gjort tilgjengelig en rekke romrelaterte aktiviteter som kan lastes ned og tas i bruk i klasserommet. Øvelsene krever lite ressurser og er tilpasset kompetansemål i skolen.