Å forstå geologi ved hjelp av satellitter

24 realfagslærere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige har nettopp gjennomført en feltsamling på Andøya Space Center.