Et nytt 10-årig studentsatellittprogram og internasjonal mastergrad mellom Norge og Canada

CaNoSat er et 10-årig studentsatellittprogram og internasjonal mastergrad mellom Norge og Canada, som har oppstått i kjølvannet av et lignende program for studentraketter – CaNoRock.