• https://www.narom.no/wp-content/uploads/2016/02/arctic-eo-dag-2-mission-planning-sumo-uas-10-of-21_22551983412_o-1024x683.jpgLyst å lære mer om ubemannede fly og satellitter?https://www.narom.no/aktiviteter/arctic-earth-observation-and-surveillance-technologies/
 • https://www.narom.no/wp-content/uploads/2016/10/Rocket_launched_during_European_Space_Camp.jpgNAROM, in collaboration with the Norwegian Space Centre invites ESA to collaborate on a new programme, Fly a Rocket!https://www.narom.no/aktiviteter/fly-a-rocket/
 • https://www.narom.no/wp-content/uploads/2016/05/social-media-419944_1920.pngFølg oss på sosiale medierhttps://www.narom.no/om-narom/medier

Heading

Rominfrastrukturen på Andøya Space Center utnyttes som læringsarena der elever kan få praktisk erfaring med romteknologi og vitenskap. Trykk her for å se alle aktivitene våre!

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies (Arctic EO) er et prosjekt som tar i bruk av ubemannede fly (UAS) og satellitter som plattform for fjernmåling i arktiske strøk. NAROM har hovedansvaret for en arbeidspakke prosjektet som går på utdanning og formidling.

Kurs for studenter ved universiteter og høgskoler

 • Naturfag 5 - 10

 • FYS 3002 UiT

 • TTT4235 Space Technology II - NTNU

 • Introduksjonsseminar fysikk - UiT

 • CaNoRock XIV

 • Eksperimentelle metodar i romfysikk - PHYS 252 - UiB

 • GEF 4400 - The Earth System - UiO

 • AGF 210 - UNIS

 • Fly a Rocket

 • Starburst

Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post
NAROM, in collaboration with the Norwegian Space Centre invites ESA to collaborate on a new programme, Fly a Rocket!. The Fly a Rocket! programme consists of two elements; initial distance learning and training, and then a student rocket campaign taking place at Andøya Space Centre, followed by a technical report.

NYHETER


 • Arbeidet er i gang med «Reisen til Mars»

  Ved Romskipet Aurora på Andøya Space Center er man godt i gang med å lage et nytt oppdrag. «Reisen til Mars» skal tilby de besøkende en helt ny ferd ut i verdensrommet, og skal befeste romskipet som et unikt og fremtidsrettet besøks- og opplevelsessenter.

 • Ledige kursplasser på gratis videreutdanningskurs

  Underviser du i naturfag, geografi eller geofag i grunnskolen eller videregående skole i ett av de nordiske landene? Videreutdanningskurset «Geologi i skolen» har noen få ledige plasser, og er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner for grunnskolen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske landene. Kurset er gratis og gir 10 studiepoeng

 • NAROM og Lektor2-ordningen

  NAROM har i flere år samarbeidet med skoler over hele landet gjennom Lektor2-ordningen som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Målet med ordningen er å få et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med å få flere til å velge realfag og teknologi.

Trykk her for alle nyhetene