Hvordan produseres det nok strøm i et romskip?

Det er hovedsakelig to måter de produserer strøm på i et romskip. Den mest vanlige er at romskipet har solcellepaneler som produserer strøm. Men det vil nesten alltid være slik at romskip av og til befinner seg i områder der det ikke er sollys, f.eks. i skyggen av jorda. Derfor har de med spesielle batterier som lades når de har sol, og som gir strøm til astronautene når det ikke er sollys.

Den andre metoden som brukes til å produsere strøm i verdensrommet er å bruke et lite kjernekraftverk (atomkraftverk). Et slik kraftverk tar med et drivstoff fra jorden. Den vanligste drivstoffet heter Uranium-235. Dette drivstoffet produserer varme når man brenner det i spesielle reaktorer. Denne varmen kan igjen utnyttes til å lage strøm.

Det eneste romskipet der det bor mennesker i dag heter Den Internasjonale Romstasjon (International Space Station – ISS). Der bruker de solcellepaneler og oppladbare batterier.