Hvor blir lyset av før det når jorda?

Sollyset er alltid der, også i verdensrommet, selv om vi ikke klarer å se det så godt der. Vi ser det bare når det treffer noe som kan reflektere lyset.