Er det mørkt i verdensrommet hele tiden?

Noen steder i verdensrommet er det lyst hele tida fordi ei stjerne alltid skinner der. Andre steder er det helt mørkt fordi lyset fra sola eller andre stjerner ikke når fram. Stjernene i verdensrommet er så langt fra hverandre, mange tusen ganger mer enn avstanden fra sola til jorda, at lyset ikke klarer å skinne så langt. Det er litt spennende å tenke på at lyset vi ser fra stjerner langt unna oss kan være mange millioner år gammelt. Så lang tid tar det for lyset å reise gjennom verdensrommet.