SAREPTA handler å bruke verdensrommet i undervisningen «Using Space in Education», og er en læringsressurs for lærere og elever i grunn- og videregående skole med fokus på romfart og romteknologi. Nettsidene inneholder mange emner du kan utforske:
I tillegg finnes det flere flotte ressurser som brukes i andre kurs