Om rombransjen i Norge

Norsk romvirksomhet

Norsk romvirksomhet omsetter for omlag 7 milliarder norske kroner i året. Virksomheten er spredt rundt i hele landet og representerer et bredt spekter av teknologi og industri.

Det er rundt 30 bedrifter som driver med romvirksomhet i Norge dag. De dekker hele verdikjeden fra å produsere komponenter til oppskytningsrakketter og satellitter, til oppskytning og bakkestasjoner for kommunikasjon med satellittene. I tillegg er det flere bedrifter som er brukere av satellittdata til alt fra flynavigasjon til værmelding og skogovervåkning. Veksten i framtiden vil i stor grad skje der hvor en tar i bruk satellittdata til å utvikle tjenester. Her er det store muligheter og dataene er der allerede. Utfordringen er å finne nye bruksområder! (kilde: nifro.no)

Se også rollemodell.no og yrkesutdannelse.no som samler profiler og rollemodeller.

EU Space Awareness

EU Space Awareness er et europeisk prosjekt som promoterer rom- og astronomiutdanninger gjennom å informere om nyere romforsking, vitenskap og karrierer i rombransjen. For å vise neste generasjon alle jobbmulighetene som finnes i rombransjen, har de lansert et nytt spennende hefte som viser mangfoldet av yrkesveier. Les mer om heftet her.