EU Space Awareness er et europeisk prosjekt som promoterer rom- og astronomiutdanninger gjennom å informere om nyere romforsking, vitenskap og karrierer i rombransjen. For å vise neste generasjon alle jobbmulighetene som finnes i rombransjen, har de lansert et nytt spennende hefte som viser mangfoldet av yrkesveier. Les mer om heftet her.