Romkarriereprofiler

Romindustrien tilbyr et bredt spekter av yrker og muligheter. Du vil bli overrasket over det mangfoldet av muligheter på tvers av matematikk, fysikk, kjemi, ingeniør og informatikk. Her finner du karrierehistorier fra mennesker som arbeider i ulike områder av romindustrien. Nye profiler vil bli lagt til jevnlig.


Norsk romvirksomhet omsetter for omlag 7 milliarder norske kroner i året. Virksomheten er spredt rundt i hele landet og representerer et bredt spekter av teknologi og industri.

Det er rundt 30 bedrifter som driver med romvirksomhet i Norge dag. De dekker hele verdikjeden fra å produsere komponenter til oppskytningsrakketter og satellitter, til oppskytning og bakkestasjoner for kommunikasjon med satellittene. I tillegg er det flere bedrifter som er brukere av satellittdata til alt fra flynavigasjon til værmelding og skogovervåkning. Veksten i framtiden vil i stor grad skje der hvor en tar i bruk satellittdata til å utvikle tjenester. Her er det store muligheter og dataene er der allerede. Utfordringen er å finne nye bruksområder! (kilde: nifro.no)

Ønsker du å jobbe med verdensrommet? Finn romjobber og internships i norske selskaper på romsenter.no, en oversikt av NIFRO og Norsk Romsenter.

Se også rollemodell.no og yrkesutdannelse.no som samler profiler og rollemodeller.