Studieopplegg for VG3 Romteknologi

VG3 Romteknologi er en landslinje. Denne landslinjen er bygget opp i samarbeid med Andøya Space Center for å imøtekomme et økende behov for teknisk personell innen romrelatert virksomhet. Andøy videregående skole er den eneste skolen i landet som tilbyr denne linjen.

Innhold

Romteknologi gir kunnskaper om et fagområde som er raskt voksende. Følgende fag tilbys:

  • telemetri
  • fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer
  • romteknologi og satellitteknikk
  • elektronikk og kommunikasjonsteknologi
  • romfysikk

I tillegg undervises det i engelsk, naturfag, matematikk, fysikk og kroppsøving.

Digitale læremidler

Det er utarbeidet digitale læremidler i fire av studieretningsfagene. Se NDLA Romteknologi. Hver elev blir utstyrt med bærbar PC som lånes ut av skolen.

Undervisningen i telemetri foregår i sin helhet ved NAROM. Her kan elevene få være med på spennende romforskningsprosjekter, blant annet rakettkampanjer og ballongslipp. NAROM inviterer også elevene til å delta på et introduksjonsseminar ved skolestart om høsten.

Generell studiekompetanse

Skolen legger til rette for at elevene som ønsker det kan skaffe seg generell studiekompetanse i løpet av skoleåret.

Inntakskrav

Linjen bygger på VG2 Data og elektronikk, og elever fra hele landet har anledning til å søke.
Skole-Kurskode: 80-8664

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars. Søknaden sendes til hjemfylket som videresender den til inntakskontoret hos Fylkesutdanningssjefen i Nordland.