Studentrakett

Hvert år arrangeres det 6 til 7 kurs der deltakerne får prøve seg som rakettforskere. Kursdeltakerne får selv bygge og skyte opp en virkelig rakett som når en høyde på ca 9 km.

Siden oppstart av studentrakettprogrammet i 1996 har det vært flere utviklingstrinn frem til dagens studentrakett. Dagens studentrakett er levert av Rebel Space og bruker en rakettmotor utviklet av Cesaroni Technolgy. Raketten har en total lengde på ca 2,7m. Den kraftige rakettmotoren har en maksimal skyvkraft på 3875,85 N, noe som gir raketten en akselerasjon på over 20 G.

Målinger

Rakettnyttelasten inneholder en enkoder, en sender og antenner. Enkoderen gjør måleverdiene fra sensorene om til en digital datastrøm. Senderen tar i mot denne datastrømmen og sender den ut til antennene i form av et FM radiosignal på 2279,5 MHz.

Studentene må selv lage alle sensorene som skal integreres i nyttelasten. Det skal lages 8 sensorer som skal måle parametere som akselerasjon, trykk, temperatur, batterispenning, magnetfelt og lysintensitet. Disse sensorene må lages veldig små og robust for å tåle påkjenningene de blir utsatt for, derfor benyttes i hovedsak overflatemonterte komponenter.