Rakettoperasjon for VG3-elevene

VG3-elevene har sin studentrakettoperasjon som en del av undervisningsopplegget på Andøya Space Center. I løpet av skoleåret planlegger og klargjør elevene nyttelasten (instrumenteringen) i studentraketten, som skytes opp i februar/mars.

Rett etter skolestart på nyåret, starter elevene med forberedelsene til studentraketten. Elevene begynner med å lage sensorkort til rakettnyttelasten, hvor hele prosessen av sensorbygging inngår. Dette innebærer at elevene må planlegge hvilke målinger de vil gjøre, hvilken type sensor de skal bruke, lage design av krets, etse kretskort, lodde på komponenter og teste kortet før det kan integreres i nyttelasten.

Elevene må klargjøre to telemetristasjoner, hovedtelemetristasjonen og studenttelemetristasjonen, i forkant av rakettoperasjonen.

Hovedtelemetristasjonen vil elevene få god kjennskap til i løpet av skoleåret via diverse labøvelser. Denne stasjonen benyttes også for vitenskapelige rakettoperasjoner.

Studenttelemetristasjonen er elevenes egen telemetristasjon som kan opereres helt uavhengig.

Klargjøring av telemetristasjoner innebærer blant annet at elevene må klargjøre antenner, mottakere, combinere, bitsynchronizere, lagringsmedier og visualiseringssystem for data.

Når rakettnyttelasten og telemetristasjonene er klargjort må elevene gjennomføre stabilitetstesting og spinntesting av nyttelasten.

I forkant av studentrakettoppskytingen vil elevene også få lære mer om raketteknikk, baneberegning, stabilitet og aerodynamikk.

Dette vil også innebære bygging og oppskyting av modellraketter, samt klargjøring og demonstrasjon av en hybridrakettmotor.

Oppskytingen av studentraketten gjennomføres slik at det blir mest mulig autentisk til en forskningsrettet rakettoperasjon av ASC.

Elevene deltar aktivt på stort sett alle de bemannede stasjonene ved rakettskytefeltet, under veiledning av de fast ansatte ved ASC og NAROM. Elevene får bemanne stasjonene og må rapportere og følge samme prosedyrer som for en ordinær rakettoppskyting.

Studentrakettprosjektet gjennomføres som en prosjektoppgave, der klassene deles inn i mindre grupper.