Nasjonalt studentsatellittprogram – ANSAT

I 2007 ble det initiert et nasjonalt studentsatellittprogram kalt ANSAT. Programmet ble started med økonomisk støtte fra Norsk Romsenter der NAROM i samarbeid med Andøya Space Center (ASC) er administrativ ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Norsk universiteter og høgskoler inviteres i programmet til å delta i å bygge tre satellitter.

Mål med programmet

Studentsatellittprogrammet ønsker å stimulere til sammarbeid mellom norske læreinstitusjoner seg i mellom og mot industri. Det er ønsklieg å gi studenter muligheten til få erfaring innen teamarbeid og praktisk erfaring. I tillegg skal programmet øke inntressen for realfag og teknologiske fag, spesielt mot elever i grunnskolen og videregående skole for å sikre rekruttering til høyere utdanning.

HiNCube

Høgskolen i Narvik bygger den første satellittten, HiNCube, med dimensjonen 10x10x10cm. Satellitten skal utstyres med et kamera for å ta bilder av jordoverflaten. I tillegg er satellitten utstyrt med flere temperatursensorer som skal registrere temperaturvariasjonen i satellitten. Les mer om HiNCube satelliten på hincube.cubesat.no

CUBESTAR

Universitetet i Oslo (UiO) bygger den andre satellitten, CUBESTAR, 10x10x20cm. Ved hjelp av denne satellitten ønsker UiO å demonstrere en «romværsatellitt» ved å måle finstrukturene i plasma og forbedre oppløsningen fra dagens sju kilometer ned til meternivå. Ett av eksperimentene om bord på nordlysraketten ICI-2, som ble skutt opp fra Ny-Ålesund 5. desember 2008, videreføres i CubeSTAR-satellitten. Når det er nordlys over himmelen kan dette medføre forstyrrelser som skaper radiotaushet for flytrafikken og opptil 100 meters unøyaktighet i GPS-systemet. Forstyrrelsene skyldes variasjoner i elektrontettheten i atmosfæren. Les mer om prosjektet her www.cubestar.no

NUTS

NTNU i Trondheim har startet bygging av den tredje og siste studentsatellitten i ANSAT-programmet som har blitt kalt NUTS som står for «NTNU Test Satellite». Denne satellitten vil ha en dimensjon på 10x10x20cm. Det er forventet at satellitten skal være klar til oppskytning iløpet av 2015/2016. Les mer om NUTS nuts.cubesat.no

Ekspertgruppe med industrideltakelse

ANSAT har tilknyttett seg en ekspertgruppe som bidrar med råd og veiledning i utviklingen av satellittene. Ekspertgruppen ledes av professor Gunnar Stette ved NTNU. I ekspertgruppen deltar også tidligere teknisk leder for avdeling Space, Kjell Paulsen, fra Kongsberg Defence & Aerospace, samt prosjektleder for Forskning og utvikling Grunde Joheim fra Norspace.

Ønsker du å delta i studentsatellittprogrammet, ta kontakt.

Les mer om programmet og status på hjemmesiden www.ANSAT.no