Fysikken i fokus – rekrutteringstiltak

Fysikken i fokus ble igangsatt i 2001, og er et rekrutteringstiltak for å få flere elever i videregående skole til å velge Fysikk 1 og Fysikk 2 som sine programfag. Antall deltakende skoler har økt siden oppstarten, og i skoleåret 2014/2015 deltar 16 videregående skoler fra fem av landets fylker.

Aktiviteter i Fysikken i fokus

Følgende aktiviteter er lagt inn i rekrutteringstiltaket:

  • Lærersamling ved NAROM/Andøya Space Center
  • Skolebesøk ved deltakerskolene
  • Undervisningsopplegg for grunnskoleelever
  • Fysikk Camp ved NAROM/Andøya Space Center for Fysikk 2 elevene

Samling av lærere

Hver høst i september/oktober gjennomføres det ei samling for lærerne fra skoler som deltar i Fysikken i fokus – skolepakke. Hensikten med samlingen er å gi lærerne faglig oppdatering og skape nettverk mellom faglærerne. Det er også et mål å motivere for bruk av aktuelle romrelaterte emner i undervisningen.

I løpet av samlingen gis det faglig foredrag innenfor fysikk og andre relevante temaer innenfor naturfagene.

Det blir også gitt presentasjoner og omvisning på Andøya Space Center

Skolebesøk

I løpet av november får alle deltakende skoler i Fysikken i fokus besøk av personell fra NAROM samt en populærvitenskapelig foredragsholder. Dette er en årlig hendelse for skolene som deltar i ”Fysikken i fokus – skolepakke”. Til sammen når vi over 2000 elever som gjennom dette tiltaket får et innblikk i fysikkens verden.

Besøket har som mål å rekruttere flere elever i den videregående skolen til å velge Fysikk 1 og 2, og hver av de to besøkende holder to foredrag hver – ett for VG 1 elevene og ett for Fysikk 1 og Fysikk 2 elevene i lag.

Foredragene på VG 1 har et slags misjonerende snitt over seg – få elevene interessert i fysikk, mens foredragene for Fysikk 1 og 2 har et mer motiverende utgangspunkt – få elevene til å fortsette med fysikk og vise dem de mulighetene som finnes.

Undervisningsopplegg for grunnskoleelever

Et av målene for ”Fysikken i fokus – skolepakke” er å rekruttere til realfag generelt og fysikk spesielt.

For å få best mulig spredning av dette målet gjennomfører de deltakende skolene fysikkundervisning for grunnskoleelever. Metodikken varierer fra skole til skole, noen lar Fysikk 1 og 2 elevene dra ut til grunnskolene og undervise der og andre inviterer grunnskoleelever til fysikkundervisning ved egen videregående skole.
Dette er populære tiltak som grunnskolen og deres elever setter stor pris på.

Fysikk Camp

Dette er en 3 dagers leir for de elevene som har valgt å ta Fysikk 2.

Leiren inneholder bl.a:

  • Omvisning på Andøya Space Center
  • Faglige foredrag
  • Romrelaterte øvelser og demonstrasjoner som er knyttet opp mot aktiviteten ved romsenteret
  • Oppdrag i Romskipet Aurora

I løpet av leiren får elevene delta i praktisk feltarbeid. En av øvelsene er slipp av en ballong med en sonde som måler trykk og temperatur opp i atmosfæren til en høyde av 25 km. Elevene får bo og leve sammen med forskere, ingeniører og andre fagpersoner innenfor romrelatert næringsliv.