Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies er et prosjekt som tar i bruk av ubemanede fly der NAROM har hovedansvaret for en arbeidspakke som går på utdanning og formidling.

bilde2_20100122160734

Prosjektet dreier seg om å utvikle nye teknologier for å samle inn data om nordområdene. Disse teknologiene vil ha stor betydning for å kunne ivareta miljøet samtidig som man har en god forvaltning av ressurser og utvikler en bærekraftig industri i nord.

Prosjektet er en del av satsingen Forskningsløft i nord.

Prosjektet er nå inne i fase 2 hvor NAROM i perioden 2014 – 2017 har fokus på å:

  1. Planlegge og organisere en sommerskole i 2016 for master/Phd studenter
  2. Utvikle og oppdatere innhold på www.sarepta.org innen «Sjø-is i arctis», skipstrafikk og «jorda sett fra satellitt».

I den første prosjektperioden 2010 – 1013 var fokuset å ta i bruk UAS i undervisningsaktiviteter ved Andøya Space Center. Arbeidespakken i prosjektet var i hovedsak delt inn i tre deler:

  1. Ta i bruk UAS i relevante eksisternede kurs
  2. Formidle relevante forskningsresultater gjennom nettressursen SAREPTA
  3. Planlegge og organisere to sommerskoler for master/Phd studenter innen fjernmåling ved bruk av UAS og satellitter

Du kan lese mer om hele prosjektet på NORUTs hjemmeside.