Magnetometer – Måle jordas magnetfelt

NAROM tilbyr prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver til universiteter og høgskoler.
Denne oppgaven går på å lage ett magnetometer som kan brukes til å måle jordas magnetfelt i undervisningssammenheng

 

Utvikle «fjernstyrt» Mars-rover til Romskipet Aurora

NAROM tilbyr prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver til universiteter og høgskoler.
Denne oppgaven går ut på å bygge en fungerende kjøretøy som må fjernstyres.