NAROMs personvernerklæring (English: privacy policy)

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan NAROM samler inn og bruker personopplysninger. / This privacy policy explains how NAROM collect and use personal information.

Nyhetsbrev

NAROM sender ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger per måned via epost. For at vi skal kunne sende nyhetsbrev til deg må du registrere en epostadresse. WordPress plugin Newsletter er databehandler for nyhetsbrevet. Epostadressen lagres i en egen database sammen med tidspunkt for når den ble registrert og fra hvilken IP-adresse det ble gjort. Denne informasjonen deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Newsletter

NAROM sends newsletters about 1-2 times per month by email. In order for us to send a newsletter to you, you must register an email address. WordPress plugin Newsletter is the data processor for the newsletter. The email address is stored in a separate database together with timestamp of when it was registered and from which IP address. This information is not shared with others and deleted when you unsubscribe.

Les mer om GDPR på datatilsynets nettsider.