Organisasjon, råd og styre

NAROM ble etablert i 2000 som et såkalt «ideelt aksjeselskap», og har en årlig basisbevilgning over Kunnskapsdepartementets budsjett. NAROM er således et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å sikre rekrutteringen til norsk romvirksomhet, samt å skape økt interesse for real- og teknologifagene.

Eierskap

  • NAROM er et datterselskap av Andøya Space Center (ASC). ASC er et aksjeselskap som eies 10 % av Kongsberg Defence & Aerospace, og 90 % av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
  • NAROM har et eget styre, og senteret ledes av en daglig leder (se under).
  • NAROM har også et eget Råd som består av 11 personer (se under).
  • NAROM har samarbeidsavtaler med en rekke institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, og er således et skolelaboratorium/feltstasjon i romrelaterte fag for disse samarbeidspartnerne.

Medlemskap

NAROM er medlem i følgende organisasjoner/foreninger:

  • NORSK FYSIKKLÆRERFORENING
  • NIFRO – Norsk Industriforum for romvirksomhet

Rådet

NAROM har et eget Råd som ledes av Anders Isnes – tidligere leder av Naturfagsenteret. Rådet er et faglig rådgivende organ for styret, og kan på oppfordring fra styret eller på eget initiativ gi råd om den faglige og pedagogiske profil på NAROMs aktiviteter og eventuelt foreslå nye tilbud eller endringer. Rådet skal få seg forelagt utkast til strategisk plan og årlige handlingsplaner, og skal avgi uttalelse om de faglige spørsmålene som inngår i planene.

Rådet består i perioden 2018-2021 av følgende personer (per 19. februar 2020):

NavnPeriode
Dosent Anders Isnes – leder2019 – 2020
Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen, KUF-komiteen2018 – 2021
Kommunikasjonsdirektør Marianne Moen, Norsk Romsenter2018 – 2021
Professor II Vendela Paxal, NTNU2018 – 2021
Rådgiver Maria V. Bø, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen2018 – 2019
Instituttleder Odd Kr. Pettersen, NTNU2020 – 2022
Direktør Tove Marienborg, Nordnorsk Vitensenter2019 – 2022
Lektor Hanne Mette Orerød, Kongsberg kommune2019 – 2022
Direktør Laura Helene Sletbak, Kongsberg Space Systems2018 – 2021
Daglig leder Mari Eldholm, NIFRO2019 – 2022
Rådgiver Tor Magne Andreassen, Nordland fylkeskommune2017 – 2020
Høgskolelektor Idar Mestad – Høgskolen på Vestlandet2019 – 2022

Samarbeidsavtaler

NAROM har inngått samarbeidsavtaler med følgende institusjoner/organisasjoner, og er således skolelaboratorium/feltstasjon i romrelaterte fag for disse institusjonene. Klikk her for å se oversikten.

Strategisk plan

NAROM sin virksomhet styres i henhold til strategisk plan for perioden 2018-2022. Klikk her for å lese NAROMs strategiske plan.

Pedagogisk plattform

Vår pedagogiske plattform vil være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen «World Class Space Education». Klikk her for å lese NAROMs pedagogiske plattform.

Kvalitetssikring

NAROM er ISO-sertifisert, og kvalitetssystemet er utviklet ut fra NS-EN ISO 9001:2015 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet dekker alle bedriftens aktiviteter og tilfredsstiller både egne behov og eksterne krav til kvalitetssikring og internkontroll (helse, miljø og sikkerhet).