Organisasjonen

NAROM ble etablert i 2000 som et såkalt «ideelt aksjeselskap», og har en årlig basisbevilgning over Kunnskapsdepartementets budsjett. NAROM er således et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å sikre rekrutteringen til norsk romvirksomhet, samt å skape økt interesse for real- og teknologifagene.

Eierskap

  • NAROM er et datterselskap av Andøya Space Center (ASC). ASC er et aksjeselskap som eies 10 % av Kongsberg Defence & Aerospace, og 90 % av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
  • NAROM har et eget styre, og senteret ledes av en daglig leder (se under).
  • NAROM har også et eget Råd som består av 11 personer (se under).
  • NAROM har samarbeidsavtaler med en rekke institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, og er således et skolelaboratorium/feltstasjon i romrelaterte fag for disse samarbeidspartnerne.

Medlemskap

NAROM er medlem i følgende organisasjoner/foreninger:

  • NORSK FYSIKKLÆRERFORENING
  • NIFRO – Norsk Industriforum for romvirksomhet

Styret

Styret til NAROM består av følgende personer:
Navn Posisjon
Odd Roger Enoksen – styreleder, Administrerende direktør Andøya Space Center Styreleder
Berit Bungum, Professor NTNU
Lisbeth Cale, Personalsjef Kongsberg Norspace
Ellen Ingebrigtsen, Rektor Andøy videregående skole
Per Barth Lilje, Professor Universitetet i Oslo/Institutt for teoretisk astrofysikk

Rådet

NAROM har et eget Råd som ledes av Anders Isnes – tidligere leder av Naturfagsenteret. Rådet er et faglig rådgivende organ for styret, og kan på oppfordring fra styret eller på eget initiativ gi råd om den faglige og pedagogiske profil på NAROMs aktiviteter og eventuelt foreslå nye tilbud eller endringer. Rådet skal få seg forelagt utkast til strategisk plan og årlige handlingsplaner, og skal avgi uttalelse om de faglige spørsmålene som inngår i planene.

Rådet består i perioden 2018-2021 av følgende personer (per 14. desember 2017):

Navn Periode
Anders Isnes – leder 2017 – 2018
Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen, KUF-komiteen 2018 – 2021
Kommunikasjonsdirektør Marianne Moen, Norsk Romsenter 2018 – 2021
Professor II Vendela Paxal, NTNU 2018 – 2021
Rådgiver Maria V. Bø, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2018 – 2019
Professor Jøran Moen, Universitetet i Oslo 2018 – 2021
Direktør Tove Marienborg, Nordnorsk Vitensenter 2015 – 2018
Rektor Nina Fjeldheim, Humanistsskolen 2017 – 2018
Daglig leder Eline Oftedal, NIFRO 2017 – 2018
Rådgiver Tor Magne Andreassen, Nordland fylkeskommune 2017 – 2020
Direktør Produktutvikling Laura Helene Sletbak, Kongsberg Defence & Aerospace AS 2018 – 2021

Samarbeidsavtaler

NAROM har inngått samarbeidsavtaler med følgende institusjoner/organisasjoner, og er således skolelaboratorium/feltstasjon i romrelaterte fag for disse institusjonene. Klikk her for å se oversikten.

Strategisk plan

NAROM sin virksomhet styres i henhold til strategisk plan for perioden 2018-2022. Klikk her for å lese NAROMs strategiske plan.

Pedagogisk plattform

Vår pedagogiske plattform vil være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen «World Class Space Education». Klikk her for å lese NAROMs pedagogiske plattform.

Kvalitetssikring

NAROM er ISO-sertifisert, og kvalitetssystemet er utviklet ut fra NS-EN ISO 9001:2015 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet dekker alle bedriftens aktiviteter og tilfredsstiller både egne behov og eksterne krav til kvalitetssikring og internkontroll (helse, miljø og sikkerhet).