NAROM på sosiale medier

Her følger en oversikt over hvordan NAROM bruker forskjellige sosiale plattformer, inkludert Twitter og Facebook.

Facebook

Vi drifter fire forskjellige sider som fokuserer på litt forskjellige ting:

  • NAROM blir brukt til å sette fokus på kurs og aktiviteter som pågår, men også som kommer. Du kan også forvente å se viktige hendelser fra romnasjonen Norge og generelt innhold som ønsker å øke begeistringen for romrelaterte yrker og utdanning. Bilder og oppdateringer fra kurs og aktiviteter vil dukke opp her. Facebook blir også brukt som toveis kommunikasjon.
  • Romskipet Aurora brukes for å kommunisere åpningstider, events og generelle oppdateringer fra Romskipet Aurora. Det blir også vist frem nye Space Shop-produkter.
  • Nordic ESERO blir brukt til å promotere nye kurs, oppdateringer fra pågående aktiviteter og kurs og publisering av nye klasseromsaktiviteter. Facebook-siden brukes også som et bindeledd mellom nordiske lærere og Nordic ESERO.
  • Teddynauten er Romskipets lille maskot for den yngste generasjonen. Han er en erfaren teddynaut som har vært på mange romoppdrag og deler gjerne fra sine hendelser.

Generelt for Facebook-sidene forsøker vi å svare på kommentarer og meldinger mottatt her.

Twitter

Tre twitterkontoer er i bruk, @naromasc, @nordicesero og @teddynauten.

  • @naromasc brukes til å øke begeistring rundt romrelaterte emner, utdanninger og yrker. Twitterkontoen blir også brukt til å sette fokus på pågående eller kommende aktiviteter. I noen sammenhenger kan vi mikroblogge direkte fra enkelte aktiviteter.
  • @nordicesero fokuserer på lærere, kurs og romrelaterte aktiviteter i klasserommet. Ettersom Nordic ESERO er et initiativ fra ESA, vil det også noen ganger bli poster med nyheter og spennende ting fra ESA og ESA Education og ikke minst Paxi.
  • @teddynauten er Romskipets lille maskot for den yngste generasjonen. Han er en erfaren teddynaut som har vært på mange romoppdrag og deler gjerne fra sine hendelser. Noen ganger går han i dvale, men svarer på @-omtaler og direktemeldinger likevel.

Vi retweeter gjerne ting fra rombransjen i norge som støtter opp under de forskjellige profilenes mål og visjoner.  Vi følger også generelt med på @-omtaler og direktemeldinger og svarer så raskt og bra som vi kan.

YouTube

YouTube-siden samles det og bygges opp spillelister fra forskjellige aktiviteter vi har, som for eksempel opptak fra CanSat-konkurranser, Fysikken i Fokus og studentrakettprogrammet. Vi legger også til videoer som deltakere har laget selv fra et opphold her på Andøya Space Center. Alle videoene kan også bli delt inn i andre sosiale plattformer eller bli brukt til markedsføring i presentasjoner. Vi produserer også en rekke korte filmer som forklarer begreper fra fysikken og teknologiens verden.

LinkedIn

LinkedIn blir hovedsaklig brukt til å promotere nye stillinger fra rombransjen i Norge. Vi deler gjerne videre slike stillinger, hvis vi blir tipset om dette. Noen ganger vil LinkedIn også bli brukt til å publisere nyheter fra romnorge.

Flickr

Flickr blir brukt som et bildearkiv fra events, aktiviteter og kurs. Vi oppretter et album fra hvert kurs og legger bare ut det vi anser som gode bilder og det vi har fått tillatelse til å legge ut. Vi bruker disse bildene i forskjellige kanaler og til markedsføring. Noen av bildene vil også bli brukt i presentasjoner.

Instagram

Vi har to Instagram-kontoer som begge blir brukt til å fortelle historier med bilder:

  • @NAROM vil du se øyeblikksbilder med kort tekst fra aktiviteter og kurs. Vi publiserer også innimellom bilder fra hverdagen til NAROM-ansatte.
  • @SpaceshipAurora er Romskipets egen profil hvor du kan forvente å se bilder fra opplevelses- og læringssenteret, bilder av nye produkter som selges i butikken og av og til gjester.