Medarbeidere

NAROM har en stab på 17 medarbeidere. NAROM har også to vitenskapelige stillinger (II-er stilling) knyttet til Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. I tillegg engasjeres en rekke fag- og ressurspersoner i forbindelse med de ulike aktivitetene NAROM gjennomfører.

Navn, StillingKontorMobilEpost
Arne Hjalmar Hansen, Daglig leder76 14 46 51906 17 264arne-hjalmar@narom.no
Jøran Grande, Studieleder76 14 46 52915 69 896joran@narom.no
Hege-Merethe Strømdal, Administrativ leder76 14 46 53418 04 739hege@narom.no
Bent Myhre, Seniorrådgiver76 14 46 65908 54 537bent@narom.no
Tine Joramo, Elektronikkingeniør76 14 46 56934 10 119tine@narom.no
Stian Vik Mathisen,  Sivilingeniør76 14 46 54976 13 397stian@narom.no
Ørjan Hoyd H. Vøllestad, Kommunikasjonsrådgiver76 14 46 55484 46 394orjan@narom.no
Alexander Biebricher, Fysiker76 14 46 57417 65 849alexander@narom.no
José Miguel G. Perez, Astrofysiker76 14 46 58917 20 494jose@narom.no
Christoffer Stausland, Romfysiker76 14 45 69980 18 265christoffer@narom.no
Anita Hansen, Sekretær76 14 46 59902 16 715anita@narom.no
Anne Mari Norheim, Seksjonsleder Romskipet Aurora76 14 46 00920 57 646anne-mari@spaceshipaurora.no
Fredrik Bjarte Pettersen, Fysiker76 14 46 68922 45 529fredrik@narom.no
Bente Jensen, Fysiker76 14 46 62 bente@narom.no
Anita Grønseth, Faglærer76 14 46 67975 24 995anitag@narom.no
Laila Dragvik, Faglærer76 14 46 66400 48 303laila@narom.no

Vitenskapelige stillinger

NAROM finansierer vitenskapelige stillinger (II-er stillinger) ved noen av våre samarbeidsinstitusjoner. Stillingene er knyttet til de aktiviteter institusjonene har ved NAROM. For tiden finansierer NAROM følgende II-er stillinger:

Ved Universitetet i Tromsø:

  • Professor II Ulf Peter Hoppe (som har hovedstilling ved Forsvarets forskningsinstitutt)

Ved NTNU:

  • Professor II Vendela Paxal (som har hovedstilling ved Indra Navia AS, R&D Navigation department)