Informasjon om NAROM

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) er samlokalisert med Andøya Space Center, og ble offisielt åpnet i 2000 av daværende utdaningsminister. NAROM er et nasjonalt senter/skolelaboratorium for alle utdanningsnivå innenfor romrelatert opplæring.

Utvikling og gjennomføring av undervisningstilbudene skjer i nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene. NAROM nyttiggjør seg den etablerte infrastrukturen ved Andøya Space Center og forskningsstasjonen ALOMAR. NAROM gjennomfører årlig en rekke undervisningsaktiviteter, seminarer og konferanser innen romteknologi, romfysikk, atmosfære, klima og miljø. I tillegg har NAROM utviklet og driver romrelaterte og nettbaserte læringsressurser.

Årlig deltar mer enn 5000 elever, studenter, lærere og andre i NAROMs aktiviteter. NAROM er således en viktig nasjonal aktør i det arbeidet Kunnskapsdepartementet har gjør for å styrke rekrutteringen til realfagene.