Informasjon om NAROM

NAROM er et nasjonalt senter og skolelaboratorium for alle utdanningsnivåer innenfor romrelatert opplæring, og bidrar til rekruttering til norsk romvirksomhet samt skape økt interesse for real- og teknologifagene. NAROM har en årlig basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet, og gjennomfører årlig en rekke undervisningsaktiviteter for elever, studenter og lærere. I tillegg har NAROM utviklet og driver romrelaterte og nettbaserte læringsressurser.

Med sin samlokalisering med Andøya Space Center, gjør NAROM aktiv bruk av de unike nasjonale ressursene som finnes på romsenteret til rekruttering og opplæring. NAROM gjennomfører også en rekke aktiviteter rundt om i Norge og de øvrige nordiske landene.

Slik kan du kontakte oss: