Om norsk romindustri

Norsk romvirksomhet omsetter for omlag 7 milliarder norske kroner i året. Virksomheten er spredt rundt i hele landet og representerer et bredt spekter av teknologi og industri.

For mange er det lite kjent at etablerte konsern som Kongsberg-gruppen, Nammo Raufoss og Telenor har romvirksomhet. I Norge er det også flere gründerselskap som Presens og Zaptec, som satser på romteknologi.

Norsk romvirksomhet er i stor grad bygget opp gjennom norsk medlemskap i European Space Agency (ESA), hvor Norge ble medlem i 1986. Gjennom medlemskap i ESA sikres norske bedrifter mulighet til å delta i ESA prosjekter.

Norge betaler årlig ca. 60 mill. euro (ca ½ milliard NOK), dette utgjør om lag 1,8% av ESAs budsjett.

I tillegg er Norge med prosjektene Copernicus og Galileo som er samarbeid mellom ESA og den Europeiske Union, EU.

Norske bedrifter arbeider tett sammen med europeiske rombedrifter, men også med amerikanske og andre internasjonale aktører.


Kilde: nifro.no