Styre og råd

Styret

Styret til NAROM består av følgende personer:
Navn Posisjon
Berit Bungum, Professor NTNU
Lisbeth Cale, Personalsjef Kongsberg Norspace
Odd Roger Enoksen – styreleder, Administrerende direktør Andøya Space Center Styreleder
Ellen Ingebrigtsen, Rektor Andøy videregående skole
Per Barth Lilje, Professor Universitetet i Oslo/Institutt for teoretisk astrofysikk

Rådet

NAROM har et eget Råd som ledes av Anders Isnes – tidligere leder av Naturfagsenteret. Rådet er et faglig rådgivende organ for styret, og kan på oppfordring fra styret eller på eget initiativ gi råd om den faglige og pedagogiske profil på NAROMs aktiviteter og eventuelt foreslå nye tilbud eller endringer. Rådet skal få seg forelagt utkast til strategisk plan og årlige handlingsplaner, og skal avgi uttalelse om de faglige spørsmålene som inngår i planene.

Rådet består i perioden 2017-2020 av følgende personer:

Navn Periode
Anders Isnes – leder 2017 – 2018
Stortingsrepresentant Henrik Asheim, KUF-komiteen 2014 – 2017
Kommunikasjonsdirektør Marianne Moen, Norsk Romsenter 2014 – 2017
Professor II Vendela Paxal, NTNU 2014 – 2017
Rådgiver Maria V. Bø, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2014 – 2017
Direktør Tove Marienborg, Nordnorsk Vitensenter 2015 – 2018
Rektor Nina Fjeldheim, Humanistsskolen 2017 – 2018
Daglig leder Eline Oftedal, NIFRO 2017 – 2018
Rådgiver Tor Magne Andreassen, Nordland fylkeskommune 2017 – 2020
VP Christian Hauglie-Hanssen, Space & Surveillance division Kongsberg Defence Systems 2017 – 2020


Pr 13.des 2016