Øvrige samarbeidspartnere

NAROM samarbeider også med følgende institusjoner/organisasjoner:
 • Foreningen norske vitensentre
 • Fysiklærerforeningen, Danmark
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • International Space University
 • Kongsberg Defence & Aerospace
 • Kongsberg Norspace
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nammo Raufoss
 • NASA
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • Newton/First Scandinavia
 • NITO
 • Norsk Teknisk Museum, Vitensenteret
 • Norut
 • NTNU – Skolelaboratoriet
 • NTS-centeret, Danmark
 • The Institute of Astrophysics of the Canary Islands (IAC)
 • The Museum of Science and the Cosmos, Tenerife (MCC)
 • Uddannelses- og Forskningsminesteriet, Danmark
 • Undervisningsministeriet, Danmark
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vil Vite, Bergen