Organisasjonen

NAROM ble etablert i 2000 som et såkalt «ideelt aksjeselskap», og har en årlig basisbevilgning over Kunnskapsdepartementets budsjett. NAROM er således et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å sikre rekrutteringen til norsk romvirksomhet, samt å skape økt interesse for real- og teknologifagene.

Eierskap

  • NAROM er et datterselskap av Andøya Space Center (ASC). ASC er et aksjeselskap som eies 10 % av Kongsberg Defence & Aerospace, og 90 % av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
  • NAROM har et eget styre, og senteret ledes av en daglig leder.
  • NAROM har også et eget Råd som består av 12 personer.
  • NAROM har samarbeidsavtaler med en rekke institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, og er således et skolelaboratorium/feltstasjon i romrelaterte fag for disse samarbeidspartnerne.

Medlemskap

NAROM er medlem i følgende organisasjoner/foreninger:

  • NORSK FYSIKKLÆRERFORENING
  • NIFRO – Norsk Industriforum for romvirksomhet

Her kan du lese NAROMs strategiske plan