NAROMs strategiske plan

Telemetriantenne ved Andøya Space Center (Foto: NAROM)

NAROMs strategiske plan for perioden 2013 – 2017

Visjon

NAROM skal være et unikt opplæringssenter innenfor romrelaterte fagområder

Målgrupper

 1. Lærerstudenter, lærere og lærerutdannere
 2. Elever i grunnopplæringen
 3. Studenter innen relevante fagområder på høyere nivå

Mål

 1. NAROM skal være en unik og viktig nasjonal aktør i myndighetenes satsing på realfag og teknologi
 2. NAROM skal tilby og utvikle unike og spennende romrelaterte undervisningsaktiviteter for elever, studenter og lærere på et høyt nivå
 3. NAROM skal bidra aktivt for å gjøre kjent romvirksomhetens nytte og betydning i samfunnet , med spesiell fokus på kommunikasjon og navigasjon, samt som verktøy i et forvaltnings-, romværs- og klimaperspektiv
 4. NAROM skal bidra til å sikre rekruttering til norsk forskning og industri
 5. NAROM skal være synlig og godt kjent i grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren, utdanningsmyndigheter og blant folk flest
 6. Romskipet Aurora skal tilby spennende læring og opplevelser om verdensrommet for elever, studenter, lærere og folk flest
 7. NAROM skal ha fokus på internasjonalt samarbeid og prosjekter innenfor romrelatert opplæring

Strategiske føringer

NAROM skal nå sine mål ved å

 • tilby spennende læringsaktiviteter som demonstrerer hvordan verdensrommet kan fascinere og brukes i arbeidet med å øke interessen for realfag og teknologi i utdanningen
 • bidra aktivt i kompetanseheving av lærere innenfor realfag, teknologi og samfunnsfag (geografi)
 • bidra med relevant innhold til utvalgte valgfag og programfag i grunnopplæringen
 • etablere et nasjonalt nettverk av videregående skoler (ressursskoler) i hvert fylke hvor romvirksomhet har spesielt fokus
 • aktivt utnytte ressursene og rominfrastrukturen ved Andøya Space Center til realfaglig og romrelatert opplæring, og som ikke kan utvikles og gjennomføres av andre eller andre steder i Norge med samme kvalitet og i tilsvarende omfang
 • legge til rette for spennende og relevante feltaktiviteter ved Andøya Space Center for elever, lærere og studenter innenfor universitets- og høgskolesektoren
 • trekke veksler på profilerte romforskningsprosjekter ved Andøya Space Center, ALOMAR og Norge for øvrig
 • utvikle og gjennomføre opplæringsaktiviteter ute i regionene knyttet til relevante kompetansemål i grunnopplæringens aktuelle læreplaner
 • bruke praktiske øvelser for å demonstrere anvendelsen og nytten av kunnskap i realfag
 • bruke fleksibel læring (e-læring) for å nå ut med relevante undervisningsprogrammer for elever, studenter og lærere
 • ha en moderne og effektiv kommunikasjon til aktuelle målgrupper (sosiale medier)
 • ha et aktivt nettverksarbeid generelt, og samarbeid de med de øvrige nasjonale sentrene (Naturfagsenteret, Matematikksenteret, og RENATEsenteret), vitensentrene, Newton-rommene, Utdanningsdirektoratet, skoleeiere, kompetansenettverk for lærere, ESA/EU, m.fl.
 • sørge for relevant kompetanseutvikling hos sine ansatte og ha et attraktivt arbeidsmiljø for motiverte og ressurssterke personer
 • opprettholde og utvikle høy kvalitet i sin virksomhet