Medarbeidere

NAROM har en fast stab på 13 fast ansatte. For tiden har NAROM også to vitenskapelige stillinger (II-er stilling) knyttet til Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. I tillegg engasjeres en rekke fag- og ressurspersoner i forbindelse med de ulike aktivitetene NAROM gjennomfører.

NAVN, STILLING KONTOR MOBIL EPOST
Arne Hjalmar Hansen, Daglig leder 76 14 46 51 906 17 264 arne-hjalmar@narom.no
Jøran Grande, Studieleder/Prosjektleder Nordic ESERO 76 14 46 52 915 69 896 joran@narom.no
Hege-Merethe Strømdal, Studiekonsulent 76 14 46 53 418 04 739 hege@narom.no
Tine Joramo, Ingeniør/faglærer 76 14 46 55 934 10 119 tine@narom.no
Stian Vik Mathisen,  Sivilingeniør/faglærer 76 14 46 54 976 13 397 stian@narom.no
Ørjan Hoyd H. Vøllestad, Ingeniør/faglærer 76 14 46 55 484 46 394 orjan@narom.no
Alexander Biebricher, Dr.scient. romfysikk/faglærer 76 14 46 57 417 65 849 alexander@narom.no
José Miguel G. Perez, Dr.scient. astrofysikk/faglærer 76 14 46 58 917 20 494 jose@narom.no
Christoffer Stausland, Master romfysikk/faglærer 76 14 45 69 980 18 265 christoffer@narom.no
Anita Hansen, Sekretær/ Resepsjonist 76 14 46 50 902 16 715 anita@narom.no
Anne Mari Norheim, Seksjonsleder Romskipet Aurora 76 14 46 00 anne-mari@spaceshipaurora.no
Fredrik Bjarte Pettersen, Faglærer 76 14 46 00 922 45 529 fredrik@narom.no
Bente Jensen, Romfysiker/Faglærer 76 14 46 62 bente@narom.no

Vitenskapelige stillinger

NAROM finansierer vitenskapelige stillinger (II-er stillinger) ved noen av våre samarbeidsinstitusjoner. Stillingene er knyttet til de aktiviteter institusjonene har ved NAROM. For tiden finansierer NAROM følgende II-er stillinger:

Ved Universitetet i Tromsø:

  • Professor II Ulf Peter Hoppe (som har hovedstilling ved Forsvarets forskningsinstitutt)

Ved NTNU:

  • Professor II Vendela Paxal (som har hovedstilling ved Northrop Grumman Park Air Systems AS)