Vellykket naturfagkonferanse med verdensrommet på agendaen

Utdeling av teknologi- og verdensrombaserte klasseromsøvelser og samtaler med lærere om hvordan verdensrommet passer inn i klasserommet var tema første dagen på årets naturfagkonferanse. Andre dagen var det et nettbasert romoppdrag som var på agendaen.

Årets naturfagkonferanse hadde som tema «kreativitet og utforskande naturfag», et tema som passer utmerket for vårt nye internettbaserte læringsverktøy, «Andøya Mission Control». Vi sendte derfor Fredrik Bjarte Pettersen ned til naturfagskonferansen som fant sted i bibliotekbygningen på Blindern i Oslo 19. og 20. oktober.

Utdeling av klasseromsøvelser

Den første dagen foregår selve konferansen hvor Fredrik hadde rigget opp en enkel utstillingsbod og slo av en prat med lærere om hvordan de kunne ta verdensrommet inn i undervisningen sin. Det ble delt ut ferdige klasseromsressurser som gir eksempler på hvordan slik undervisning kan gjennomføres. Vi har samlet mange på prosjektsiden til Nordic ESERO som også fokuserer på å etter- og videreutdanne lærere. Klasseromsøvelsene ble revet vekk fra boden og var tydeligvis temmelig populære.

I tillegg til å møte og samtale med mange flotte lærere, ble det også tid til å hilse på og prate med andre utstillere, som også er naturfag- og realfagsutdannere. Neste dag var det tid for et lærerkurs i «Andøya Mission Control».

Et nervepirrende romoppdrag

På Andøya Space Center har vi et besøkssenter som heter Romskipet Aurora, hvor du kan gjennomføre et virtuelt romoppdrag opp i nordlyset. Andøya Mission Control tar i bruk Romskipet Aurora på en litt annen måte og er ikke fysisk begrenset til Andøya. «Andøya Mission Control» er nemlig et internettbasert læringsprosjekt som lar elever på ungdomstrinnet gjennomføre et oppdrag i verdensromnmet, direkte fra klasserommet! Disse romoppdragene er lar elevene jobbe på en praktisk måte og får de til å tenke selv, løse oppgaver og samarbeide for å komme i mål og lykkes. De passer også fint med mange kompetansemål, ikke bare i naturfag, men også i engelsk og matematikk. Det er i tillegg flere generelle komeptansemål som dekkes av arbeidsmåten i oppdragene.

Meld deg på et nettkurs i Andøya Mission Control

På kursdagen på naturfagkonferansen var seksten lærere påmeldt, men dessverre dukket bare halvparten opp på kursdagen. Det gjorde ingenting, for de som dukket opp fikk bare mer press på seg for å gjennomføre romoppdraget i tide. Det var populært og samtlige ønsket å ta dette i bruk på skolen.

For at en lærer skal kunne ta i bruk dette læringsverktøyet i klassen sin, må læreren først gjennom et obligatorisk lærerkurs. Det er også nettbasert og varer en halv dag. På lærerkursene gjennomgås alt det praktiske og det pedagogiske ved «Andøya Mission Control». På slutten av kurset gjennomføres kurset for lærerne, slik at de kjenner godt til hva elevene skal gjennom senere.

Disse lærerkursene blir annonsert på narom.no og gjennom nyhetsbrevet vårt, så meld deg på og gå ikke glipp av dette supre verktøyet.

For de lærerne som velger å bruke dette er det ingen kostnad knyttet til verken lærerkurs eller oppdrag, og hver lærer kan gjennomføre romoppdraget flere ganger med forskjellige klasser.

Utstillingsboden på naturfagkonferansen