Utvidet søknadsfrist på tre av våre lærerkurs

Det er fortsatt noen ledige plasser på tre av videreutdanningskursene for lærere i grunnskolen og videregående skole. Dette gjelder kursene: Verdensrom og klasserom, Satellittbilder, GPS og GIS i skolen og Under Polarhimmelen. Kursene er gratis. Opphold dekkes og det gis reisestøtte. Utvidet søknadsfrist er satt til 25. juli.

Verdensrom og klasserom

Verdensrommet som tema passer inn i mange læreplanmål i skolen. På kurset vil man få utdelt et eget teleskop og man lærer om bruken av teleskop som vendes ut i verdensrommet, men også om teleskopene som ser tilbake på jorden. Les mer om kurset her og hvordan du melder deg på.

Satellittbilder, GPS og GIS i skolen

Bruk av GPS-systemer sammen med programvarer for å analysere satellittbilder, gir mange spennende muligheter til aktiviteter i skolen: identifisering av jordsmonn, skredutsatte plasser, vannledninger, se på flyfoto og sammenligne med satellittbilde for å se hvordan en by eller isbre har endret seg over tid, sammenligne grøntarealet i byer før og nå, mv. Dette er eksempler på oppgaver og prosjekter som kan gjennomføres i en klasse eller ved en skole. Les mer om kurset her og hvordan du melder deg på.

Under Polarhimmelen

Gjennom dette kurset vil du som kursdeltaker lære deg å benytte forskjellige bakkebaserte data og satellittdata for å studere sol aktiviteten. Sentralt i undervisningen finner man introduksjon til Nordic ESERO sin egen «Romkoffert» som er en samling instrumenter tilrettelagt for bruk i klasserommet for observasjoner av sola, romværet og stråling i omgivelsene. Les mer om kurset her og hvordan du melder deg på.

Relevante kompetansemål

Felles for alle kursene er at de har et spesielt fokus på å gi deltakerne kunnskap om tilgjengelig undervisningsmateriell og ressurser som kan brukes direkte i klasserommet knyttet mot relevante læreplanmål.

Her er en oversikt over alle kursene i Nordic ESERO-programmet.

Foto: EduGalaxen

Foto: EduGalaxen

Sierra Leone River Estuary (Foto: ESA)

Sierra Leone River Estuary (Foto: ESA)