Tre studenter skal utvikle et kamerasystem for å detektere skyer

R&D (Research and Development) avdelingen på Andøya Space Center har ansatt tre sommerstudenter for å utvikle et kamerasystem som skal overvåke skydekke og egenskapene til skyer. Studentteamet som fikk jobben er nå på plass på Andøya og vi har bedt de si litt om hva det er de skal arbeide med over sommeren.

– Det vi skal gjøre i sommer er å utvikle et kamerasystem for å detektere skyer, slik at vi kan si noe om hvor mye av himmelen som er klar og ikke. Vi skal også se på polariseringen av lys fra både klar himmel og fra ulike typer skyer, for å utforske om man ved hjelp av polarisering kan se forskjell på f.eks. is- og vannskyer, sier studentene Elise Wright Knutsen, Even Marius Nordhagen og Marie Bøe Henriksen.

Et kamera skal se på skyer og deres egenskaper

– Vi skal bruke et fiskeøyekamera som tidligere har blitt brukt til å se på nordlys, og modifisere det slik at det nå kan se på himmelen og skyer i dagslys. Deretter skal vi lage et program som detekterer skyer i bildet, og sier hvor mye av bildet som inneholder skyer. For å lettere skille mellom skyer og klar himmel så skal vi sette inn et interferensfilter slik at vi kun ser på rødt og infrarødt lys. Himmelen vil da se veldig mørk ut, siden vi nesten bare får blått lys derfra, mens skyene vil se rødlige ut, ettersom den hvite fargen vi vanligvis ser er en kombinasjon av alle farger og dermed inneholder rødt lys.

– Et slikt kamera tar bilde av hele himmelen, og gir et sirkulært bilde med himmelen i[MG1]  midten og horisonten i ytterkanten av bildet. Dette skal projiseres over på et kart slik at vi kan se hvor skyene befinner seg. Ved å sammenligne flere av bildene som kommer etter hverandre kan vi også prøve å si noe om farten til skyene ved en gitt høyde.

Kameraet skal kunne bestemme solas posisjon

– En annen del av prosjektet består av å se på lysets polarisering gjennom skyer. En gammel hypotese går ut på at vikingene, som vanligvis brukte sola for å navigere, brukte en spesiell krystall for å finne solas posisjon da det var overskyet eller da sola var rett under horisonten. Ved å se på polariseringen av lyset gjennom skyene skal solas posisjon kunne deduseres, og navigering ble mulig selv da sola ikke var synlig. Vårt system skal forhåpentligvis teste om dette stemmer. Det kan også være en forskjell i polarisasjonen ut ifra hva slags skyer man har. Så å kunne detektere dette kan være interessant for videre prosjekter.


Har du spørsmål, kontakt Michael Gausa ved Andøya Space Center

Even Marius Nordhagen, Marie Bøe Henriksen og Elise Wright Knutsen (Foto: NAROM)

Even Marius Nordhagen, Marie Bøe Henriksen og Elise Wright Knutsen (Foto: NAROM)