Tre skoleklasser fra Norges Realfagsgymnas velger å dra på leirskole til Andøya Space

Når tiendeklassinger skal på leirskole er det kanskje ikke så vanlig å reise til et space center. Men det er nettopp det tre klasser ved Norges Realfagsgymnas har gjort.

Klasse 10N ved Norges Realfagsgymnas. (Foto: NAROM)

NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. NRG startet ungdomsskole i Bærum høsten 2017. Noen måneder senere, i november samme året signerte NAROM og NRG-U en samarbeidsavtale.

Målet med avtalen er å styrke rekrutteringen til real- og teknologifagene. Et samarbeid mellom NAROM og NRG gjør at vi sammen kan initiere og gjennomføre rekrutteringstiltak. I tillegg skal avtalen underbygge konkrete læreplanmål i real- og teknologifagene, som gjør at skolen kan tilby og promotere relevante undervisningsaktiviteter/-opplegg på en spennende måte med verdensrommet som «læringsarena».

Tre tiendeklasser fra NRG-U har altså i år valgt å legge klasseturen til Andøya. Dette synes vi er utrolig kult og vi var nødt til høre med de hvorfor de gjør nettopp dette:

Det er forøvrig ikke første gangen en skoleklasse fra NRG-U gjør dette. For omtrent ett år siden kom en flott gjeng ungdommer fra samme skole og tilbrakte en uke her ved Andøya Space. Da intervjuet vi en av foreldrene som var med på skoleturen om hva de synes om en slik leirskole.

– Ungdommene har solgt såpe og dopapir i store mengder for å få til denne turen, forteller pappa David Nyberg. Vi har fått oppleve flott natur, Bleikstranda, hvalsafari og tur til observatoriet ALOMAR på fjellet bak Andøya Space. Ungdommene har fått lære om hva som foregår her på Andøya, fått prøvd seg på CanSat-programmering, logget og analysert sensordata. Det har vært en fin blanding av teknisk arbeid og sosialt samvær. Det er veldig fint som forelder å se at de har venner i klassen og fungerer sammen i gruppe, fortalte David til NAROM i 2019.

CanSat slippes fra drone i Skarsteinsdalen

– Vårt samarbeid med NRG er et viktig bidrag ut fra vårt mandat fra Kunnskapsdepartementet om å skape økt interesse for realfag og teknologi, sier daglig leder i NAROM Arne Hjalmar Hansen. Derfor gjennomfører vi spennende undervisningsopplegg både hos NRG i Sandvika, og at skolens elever og lærere kommer hit til Andøya Space for å ta aktivt i bruk det unike læringsmiljøet vi har her på romsenteret gjennom NAROMs aktiviteter. Oppleggene her demonstrerer også for elevene hvordan realfagene faktisk kan anvendes i undervisningen i en spennende kontekst med verdensrommet som «læringsarena», fortsetter Hansen.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med NRG, og et er alltid hyggelig å møte skolens veldig engasjerte og motiverte elever og lærere. Og ekstra hyggelig er det jo å få være vertskapet for dem her på Andøya, avslutter Hansen.