Tekna og NAROM signerer samarbeidsavtale på Teknas romfartskveld

Tekna Romfart er nå etablert. Dette nye faglige miljøet vil samle alle Tekna-medlemmer som er opptatt av alle sider ved romfart, og NAROM er med i styret og som ny samarbeidspartner med Tekna.

Foto: Anne Cathrine Strande Straube

Dagens og fremtidens samfunn er helt avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. En av Teknas viktigste oppgaver er å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning. For å oppnå dette ønsker Tekna å samarbeide med ulike miljøer som jobber med realfagsrekruttering, slik som NAROM.

Avtale signert i løpet av World Space Week

Den 7. oktober 2019, midt i World Space Week, signerte Bente Brunsgård, direktør for fag og karriere i Tekna og Arne Hjalmar Hansen, daglig leder i NAROM en samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er å synliggjøre og fremme gode aktører på feltet, øke tilbudet, bedre effekten av ulike rekrutteringsinitiativer og dermed øke rekruttering av unge til teknologi og realfag.

– Avtalen mellom NAROM og Tekna er veldig viktig for oss og jeg ser frem til dette samarbeidet, forteller Arne Hjalmar Hansen, daglig leder i NAROM ved Andøya Space Center.

Det passet ekstra fint å signere en samarbeidsavtale mellom NAROM og Tekna på en romfartskveld i regi av Tekna Romfart, et nytt prosjekt fra Tekna der de ønsker å samle sine medlemmer med interesse for verdensrommet og romteknologi.

Foto: Anne Cathrine Strande Straube

Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) er Norges største forening av akademikere, og er en videreføring av Den norske ingeniør- og arkitektforening, som ble stiftet i 1874. På bakgrunn av at Norge har mye romfart har de etablert et prosjekt som de kaller Tekna Romfart.