Takk for samarbeidet Space Awareness

NAROM har gjennom tre år hatt et samarbeid med et europeisk tiltak for å nå neste generasjon romfartsforskere på tvers av nasjoner og språk. Nå er dette prosjektet avsluttet og vi takker for samarbeidet.

NAROM har gjennom en periode hatt en samarbeid med EU Space Awareness prosjektet som hadde som målsetning å skape entusiasme for romfart og romvitenskap. I tillegg var en målsetning å få opp interessen hos elever for en karriere innenfor dette området. NAROM stod for koordinering av aktivitetene i de nordiske landene, men nå er den tre år lange prosjektperioden for Space Awareness avsluttet.

Ny generasjon romfartsforskere på tvers av nasjoner

Space Awareness skulle gjennom ulike tiltak blant annet stimulere den neste generasjonen med romfartsforskere, bidra til at barn skal utvikle en sans for å være del av et europeisk og globalt samfunn, bidra til bygge langfristige partnerskap mellom personer med forskjellige kulturell bakgrunn og fra forskjellige land innenfor og utenfor Europa og bidra til å bygge opp den vitenskapelige og teknologiske kapasiteten i utviklingsland.

NAROM har vært med på dette arbeidet og flere av de samme målsetningene deles mellom NAROM og Space Awareness, så selv om dette samarbeidet er ferdig, fortsetter NAROM dette utstrakte arbeidet i Norge og Norden.


Med dette takker vi for samarbeidet og håper på nye tiltak ved en senere anledning.

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness