Studentkonkurranse: Utvikle en visuell installasjon til Spaceship Aurora

Vi er på utkikk etter noen som vi kan samarbeide med for å utvikle en ny visuell installasjon til i vårt besøkssenter, Spaceship Aurora.

Ønsket plassering for installasjon: Tilrettelagt for oppheng i tak. 

Overordnet formål for installasjonen er å formidle nordlyset som kunst-, kultur-, og naturopplevelse, og som en del av den norske kulturarven. Vi tror dette kan bli en spennende og givende arbeidsoppgave for kreative studenter, kunstnere eller andre aktører med interesse for verdensrommet.

Besøkssenteret vårt er samlokalisert med Andøya Space Center som er Norges eneste operative romsenter. Andøya Space Centers hovedaktivitet er å sende forskningsraketter til verdensrommet med mål om å utføre eksperimenter, som oftest knyttet til atmosfære- og plasmafysikk. Forskningen her er nært knyttet til fenomenene som danner nordlyset og vekselvirkningen mellom jorda og sola.  

Installasjonen er et delprosjekt i hovedprosjektet «Formidling 2020 i Spaceship Aurora». Delprosjektet har en total kostnadsramme på 200 000 NOK og en leveringsfrist i desember 2020. Åpen innsendelse av idé/skisse: 31.06.2020 

Installasjonen må være tilrettelagt for oppheng i tak. Se bilder og film fra området under:

For mer informasjon, ta kontakt med Fredrik Bjarte Pettersen, telefon: 922 45 529, epost: fredrik@andoyaspace.no


Spaceship Aurora er besøkssenteret til Andøya Space Center og drives av datterselskapet NAROM.