Stortingsrepresentant Roy Steffensen fikk den ærefulle oppgaven av å åpne European Space Camp

Roy Steffensen, leder av Stortingets utdannings- og forskningskomite var invitert til å åpne European Space Camp 2018 på Andøya Space Center, fredag 10. august. Dette er en camp som har blitt arrangert hvert år siden 1996.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) fortalte deltakerne på campen at han så på det som en ære å få åpne European Space Camp, rett før han klipte snoren. Han fortalte også til de 24 elevene tilstede at det har vært mer enn 500 søkere fra mange land rundt om i verden.

Først lærere, deretter elever

Få dager tidligere hadde mer enn 20 lærere fått oppleve hvordan det er å være elever. Lærerne var på Andøya Space Center for å lære om romteknologi og bygde samtidig sensorene til en egen rakett som de sendte av gårde opp i atmosfæren.

– Mer enn 1500 raketter med alle mulige konfigurasjoner har blitt skutt opp fra Andøya Space Center siden 1962. Med deres hjelp, sendes enda en, sa Roy Steffensen i sin tale til deltakerne under åpningen av European Space Camp.

– Arthur C. Clarke sa en gang: «Det beste beviset for at det finnes intelligent liv i verdensrommet, er at det ikke har kommet hit». Jeg er uenig med ham, det er et intelligent liv her på jorden, og dere er samlet her i dag, og et levende bevis for det, fortalte Steffensen til elevene.

NAROM er til for studenter og lærere

– En av hovedrollene til NAROM og Norsk Romsenter er å stimulere til økt interesse for vitenskap og teknologi, spesielt i Norge og i medlemslandene i ESA, fortalte Steffensen og fortsatte; Det faktum at store investeringer i avansert romteknologi for forskere vil bli gjort tilgjengelig for aktiv bruk av studenter og lærere, er unikt i Europa. Derfor har NAROM blitt en stor og aktiv partner for ESA, som også gagner norske studenter og lærere, sa Steffensen i talen sin.

– Innovasjon er viktig for vekst og velstand og innovasjonsevne krever ekspertise innen vitenskap. NAROM er et viktig verktøy i vår innsats for å spre kunnskap og entusiasme for vitenskap og ikke minst, det er en viktig arena for de fremste studentene og forskerne, sa Steffensen, før han rundet av talen til årets deltakere ved European Space Camp.

Åpningssermonien til European Space Camp (Foto: NAROM)

Arne Hjalmar Hansen introduserer Roy Steffensen under åpningssermonien til European Space Camp (Foto: NAROM)

Stortingsrepresentant Roy Steffensen klipper snoren. (Foto: NAROM)

Stortingsrepresentant Roy Steffensen klipper snoren. (Foto: NAROM)

Stortingsrepresentant Roy Steffensen taler til deltakerne. (Foto: NAROM)

F.v. Ordfører Jonni Solsvik, stortingsrepresentant Roy Steffensen og daglig leder Arne Hjalmar Hansen. (Foto: NAROM)