STARBURST er i gang!

15 norske studenter er tatt ut som deltakere i et helt nytt studentprosjekt som skal rekruttere til norsk romindustri. Prosjektet har fått navnet «STARBURST», og er et samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og NAROM. Deltakerne skal blant annet skyte opp en rakett fra Andøya i august.

Av 247 søkere er 15 studenter tatt ut som deltakere i programmet. Prosjektet hadde nylig «kick-off» på Kongsberg der studentene deltok sammen med representanter fra Kongsberg Gruppen og NAROM.

Studentene skal også ha 8 ukers sommerjobb i utvalgte rombedrifter i Norge. I løpet av denne perioden skal de gjennomføre en rakett- og ballongkampanje ved Andøya Space Center hvor det skal skytes opp en studentrakett og slippes en ballongnyttelast som studentene utvikler på de bedriftene de har sommerjobb i. Nyttelasten skal baseres på produkter fra de deltakende bedriftene.

Siden nyttelasten vil ha en betydelige verdi skal det som en del av kampanjen også gjøres et forsøk på «recovery» av ballongen, og hvor studentene også får ta aktiv del i denne delen.

I forkant av sommerjobben skal studentene gjennomgå et nettbasert forkurs som er utviklet og ledet av NAROM.

Deltakende studenter på STARBURST