Spor etter siste istid – et kurs for nordiske lærere

Kurset er for lærere som ønsker mer kunnskap om dannelsen av landskapet rundt oss, havnivåendringer og istider, tolkning av landformer og løsmasser, klassifisering av bergarter m.m. Søknadsfrist er 1. februar.

Kurset gir 10 studiepoeng og består av en nettbasert modul samt en feltsamling på Andøya Space Center i september. Deltakelse på kurset og oppholdet på feltsamlingen er gratis, og det gis 50 % reisestøtte.

Innholdet i kurset er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner i de nordiske landene. Dette gjelder for grunnskole og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land.

Spor etter siste istid

Nordic ESERO – Geologi i skolen – Andøya Space Center

  • Sted: Andøya Space
  • Første kursdag: 18.09, 2017
  • Siste kursdag: 22.09, 2017
  • Siste dag for påmelding:
    26.05, 2017

Målet er at lærerne i løpet av kurset blant annet skal kunne redegjøre for jordas dannelse og bergartsdannende prosesser både i jordas indre og på overflaten, samt gjenkjenne vanlige mineraler og bergarter. I tillegg skal en lære om vær og værobservasjoner, og knytte dette til de mer storstilte naturlige og menneskeskapte klimaendringer. På selve feltsamlingen på Andøya vektlegges praktiske aktiviteter i geologi som kan benyttes i egen undervisning.

Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil under kurset bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet.

Kostnader

Kurset er gratis, men deltakerne må betale en semesteravgift til samarbeidsuniversitetet på ca NOK 850,-. Kurs som går over to semestre, betaler semesteravgift kun for siste semester.

Oppholdsutgifter på feltsamlingen er dekt, og det gis reisestøtte inntil 50% (maks NOK 2000) etter bestått eksamen.

Kurset arrangeres av NAROM i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA og Nord universitet. Kurset tilbys som en del av programmet «Nordic ESERO» som NAROM har ansvaret for etter oppdrag fra ESA.

Påmelding

Søknadsfristen er 1. februar, og påmelding kan gjøres her.

Los Glaciares National Park, Argentina (Foto: ESA)

Los Glaciares National Park, Argentina (Foto: ESA)

Alakol Lake (Foto: ESA)

Alakol Lake (Foto: ESA)

29247776654_eb8b30935b_k

Pío XI Glacier, Chile (Foto: ESA)

Pío XI Glacier, Chile (Foto: ESA)

21493626241_e10e606e60_k-1