Spaceship Aurora mottar en helt unik bokgave fra professor Alv Egeland

– I stedet for å støve ned bør denne boken stilles ut, og da kan jeg ikke tenke meg et bedre sted enn i Spaceship Aurora, sier professor emeritus Alv Egeland ved Universitetet i Oslo.

Konungs Skuggasjå (Kongespeilet) er boka hvor vi har den første sikre nordlysomtale i historien. Det skal ha vært en lærebok for kong Magnus VI Lagabøte Håkonsson skrevet rundt år 1250 på kalveskinn. Forfatteren av anonym, men det antas at denne enorme boken som måler 35cm x 55cm er skrevet av en biskop i Trøndelag.

– Vi er veldig takknemlig og stolt av å motta denne unike gaven, forteller Arne Hjalmar Hansen som er daglig leder i NAROM. Denne boken skal vi finne et godt egnet sted for og stille ut til skue for våre besøkende.

En helt unik bok

– I 1993 foreslo jeg overfor daværende rektor ved Universitetet i Oslo, Lucy Smith, at universitetet skulle arrangere en nordlysutstilling på Lillehammer i forbindelse med vinter-OL i 1994, forteller professor Alv Egeland. Lucy Smith var faktisk Norges første kvinnelige professor i rettsvitenskap og første kvinnelige universitetsrektor.

– Jeg ble da informert om at det fantes gamle nordlyspapirer i arkivet til universitetet som jeg kunne bruke. Disse sidene ble nøye sortert, og da fant jeg ut at dette var en ekstra kopi av det som var tidligere gitt som en festgave til H.M. Kong Håkon’s 75 års-jubileum i 1947, en kopi av Kongespeilet. (Kong Håkon kunne ikke lese gammelnorsk, så først i boka finnes en detaljert omtale av teksten.) Universitetet i Oslo måtte tydeligvis ha bestilt to kopier fra København, hvor boken ble trykket, forteller Egeland.

– Året etter, i 1994, gikk jeg til en bokbinder som klipte og bandt sammen papirene, men fortalte at jeg hadde bare råd til å betale 1500,- for innbinding. I stedet for at denne boken ligger lagret og støver ned, er det mye bedre at den står utstilt, og da var det naturlig for meg at det er her i Spaceship Aurora hvor formidling av nordlyset er sentralt i utstillingene og opplevelsene, avslutter professor Egeland.