Skolene i Vesterålen og NAROM finner sammen

I dag fredag 23. oktober inngikk NAROM og Regionalt kompetansekontor for Vesterålen og Lødingen (RKK) en samarbeidsavtale.

Arne Hjalmar Hansen, daglig leder i NAROM og Jan Steinar Eilertsen, daglig leder i RKK Vesterålen

RKK har blant annet som oppgave å gi lærere og barnehagepedagoger i regionen relevant kompetanseheving, også i lys av de nye læreplanene som nå innføres i grunnopplæringen. I dette nye samarbeidet vil NAROM bidra som en ressurs for RKK, og sammen skal det initieres og gjennomføres tiltak for å styrke rekrutteringen i regionen til realfagene og teknologi. Samarbeidstiltakene skal blant annet underbygge konkrete læreplanmål i disse fagene.

Samarbeidsavtalen ble signert under en markering i Spaceship Aurora fredag 23. oktober kl 12:45 med representanter fra alle kommunene i Vesterålen og Lødingen tilstede.

Under markeringen ble det også bli gitt en kort orientering om et samarbeid RKK har inngått med Cerpus i Alsvåg om digital læring i grunnskolen, på vegne av kommunene. Innovasjon Norge har bevilget støtte til et forprosjekt, og vil kunne gi nye og spennende muligheter for skolene i regionen.