Skien videregående skole satser på fysikk

Skien videregående skole i Telemark blir nå med i rekrutteringsprogrammet «Fysikken i fokus», og som blant annet betyr at elevene på skolens forskerlinje årlig får delta på fysikk-camp på Andøya Space Center.

Skien videregående skole har besluttet å bli med i rekrutteringsprogrammet «Fysikken i fokus». Dette er et rekrutteringsprogram NAROM tilbyr videregående skoler. Les mer →

Hva betyr dette for Skien?

Som deltaker i «Fysikken i fokus», vil skolen i høst få besøk av representanter fra NAROM som vil fortelle om spennende romprosjekter og om Norge som romfartsnasjon.

Videre vil elevene som tar fysikk delta på fysikk-camp etter nyttår, sammen med elever fra 12 andre videregående skoler i Norge som deltar i rekrutteringsprogrammet.

I tillegg til at elevene nyter godt av dette, vil noen av skolens lærere delta på en egen samling i høst på Andøya Space Center, der de vil få faglig oppdatering innenfor aktuelt fagstoff og nye forskningsområder som er med på å inspirere lærerne og revitalisere realfagsmiljøene ved de deltakende skolene.

– Dette er veldig gledelig og vi er svært fornøyde med at flere videregående skoler benytter seg av dette programmet, sier Arne Hjalmar Hansen, daglig leder i NAROM.

Fysikkleir og skolebesøk

På skolebesøket i høst vil samtlige elever i VG1 studiespesialiserende får være med på et fysikkshow, og Fysikk 1 og 2 klassene vil få to foredrag hver. Dette er faglige og populærvitenskapelige foredrag.

På fysikkleiren etter jul reiser Fysikk 2 klassene til Andøya Space Center og får tre dager fylt opp med læring, aktiviteter og øvelser. I tillegg møter de elever fra andre deler av landet.

Et slikt nytt samarbeid for Skien videregående skole er ikke det eneste som er nytt for skolen, for fra høsten starter de også opp en «IT-linje«, en ny vei til studiespesialiserende. I tillegg har de bygd et helt nytt skolebygg.

– Dette ser vi stort på, og vi er veldig glade for at også Skien videregående skole tar i bruk slike muligheter og satser på elevene. Det er dessuten første skole i Telemark fylke som er med på «Fysikken i fokus», forteller Arne Hjalmar Hansen.