Romfartsleir for nordiske lærere på Andøya Space Center

Lærere fra hele Norden er samlet på Andøya Space Center for å delta på romfartsleir. Deltakerne skal blant skyte opp sin egen rakett, og delta på oppdrag med Romskipet Aurora. Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen foretok den offisielle åpningen av leiren.

For realfagsinteresserte lærere

Storingsrepresentant Margunn Ebbesen åpnet romfartsleiren for nordiske lærere dette året. (Foto: stortinget.no)

Campen er for realfagsinteresserte lærere i grunnskolen og videregående skole i de nordiske landene.

Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på rakettskytefeltet blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige. Deltakerne vil få forelesninger i spennende romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapen settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space Center.

Det vil bli lagt vekt på en opplæring tilpasset deltakernes faglige nivå. Det sosiale vil også bli ivaretatt, blant annet i form av fellesaktiviteter og hvalsafari.

Oppskyting av egenbygd rakett

På slutten av oppholdet har Nordic Teacher Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av rakett med nyttelast som deltakerne selv skal sette sammen og klargjøre.

Hensikten med sommerkurset er gjennom praktisk anvendelse av fysikk, matematikk og teknologi å øke interessen for, og i større grad ta i bruk, romrelatere emner og teknologi i skolen.

Nordic Teacher Space Camp arrangeres av Utdanningsforbundet og NAROM.

Den offisielle åpningen tok sted mandag 26. juni kl 09:00 på Andøya Space Center.

Ballong til værs (Foto: NAROM)

Telemetristasjonen under oppskyting av raketten til lærerne (Foto: NAROM)

Oppskyting av raketten til lærerne (Foto: NAROM)

Oppskyting av raketten til lærerne (Foto: NAROM)

Oppskyting av raketten til lærerne (Foto: NAROM)