Romfartsleir for nordiske lærere på Andøya Space Center

Lærere fra hele Norden er samlet på Andøya Space Center for å delta på romfartsleir. Deltakerne skal blant skyte opp sin egen rakett, og delta på oppdrag med Romskipet Aurora. Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen foretok den offisielle åpningen av leiren.

  • Ballong til værs (Foto: NAROM)
  • Telemetristasjonen under oppskyting av raketten til lærerne (Foto: NAROM)
  • Oppskyting av raketten til lærerne (Foto: NAROM)
  • Oppskyting av raketten til lærerne (Foto: NAROM)
  • Oppskyting av raketten til lærerne (Foto: NAROM)

For realfagsinteresserte lærere

Storingsrepresentant Margunn Ebbesen åpnet romfartsleiren for nordiske lærere dette året. (Foto: stortinget.no)

Campen er for realfagsinteresserte lærere i grunnskolen og videregående skole i de nordiske landene.

Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på rakettskytefeltet blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige. Deltakerne vil få forelesninger i spennende romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapen settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space Center.

Det vil bli lagt vekt på en opplæring tilpasset deltakernes faglige nivå. Det sosiale vil også bli ivaretatt, blant annet i form av fellesaktiviteter og hvalsafari.

Oppskyting av egenbygd rakett

På slutten av oppholdet har Nordic Teacher Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av rakett med nyttelast som deltakerne selv skal sette sammen og klargjøre.

Hensikten med sommerkurset er gjennom praktisk anvendelse av fysikk, matematikk og teknologi å øke interessen for, og i større grad ta i bruk, romrelatere emner og teknologi i skolen.

Nordic Teacher Space Camp arrangeres av Utdanningsforbundet og NAROM.

Den offisielle åpningen tok sted mandag 26. juni kl 09:00 på Andøya Space Center.