Romfartsleir for nordiske lærere på Andøya Space Center

Lærere fra hele Norden samles i uke 26 på Andøya Space Center for å delta på romfartsleir, der de blant annet skal skyte opp sin egen rakett. Det er stortingsrepresentant Turid Kristensen som foretar den offisielle åpningen av leiren mandag morgen.

Fornøyde lærere på fjorårets romfartsleir på Andøya Space Center (Foto: NAROM)
Fornøyde lærere på fjorårets romfartsleir på Andøya Space Center (Foto: NAROM)

Lærere fra hele Norden samles i uke 26 på Andøya Space Center for å delta på romfartsleir, der de blant annet skal blant skyte opp sin egen rakett. Det er stortingsrepresentant Turid Kristensen som foretar den offisielle åpningen av leiren mandag morgen.

Campen er for realfagsinteresserte lærere i grunnskolen og videregående skole i de nordiske landene.

Aktiv bruk av Andøya Space Center

Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på rakettskytefeltet blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige. Deltakerne vil få forelesninger i spennende romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapen settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space Center.

Det vil bli lagt vekt på en opplæring tilpasset deltakernes faglige nivå. Det sosiale vil også bli ivaretatt, blant annet i form av fellesaktiviteter og hvalsafari.

Praktisk anvendelse av fysikk, matematikk og teknologi

På slutten av oppholdet har Nordic Teacher Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av rakett med nyttelast som deltakerne selv skal sette sammen og klargjøre.

Hensikten med sommerkurset er gjennom praktisk anvendelse av fysikk, matematikk og teknologi å øke interessen for, og i større grad ta i bruk, romrelatere emner og teknologi i skolen.

Nordic Teacher Space Camp arrangeres av Utdanningsforbundet og NAROM.

Den offisielle åpningen skjer mandag 24. juni kl 0900 på Andøya Space Center., og hvor Turid Kristensen fra Stortingets Utdannings- og forskningskomite foretar åpningen.